Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergie

AuteurSGP Jongeren, Boot, Kranendonk, Slingerland, van de Weerdt, SGP
1-01-1-30-20.pdf
Datumseptember 2009
Classificatie 1.01.1.30/20 (OPINIE - POLITIEKE PARTIJEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Kernenergie
SGP-jongeren

Izak Boot, Peter Kranendonk, Jaco Slingerland en Arjan van de Weerdt
Met dank aan: Rens van Rossum en Kundert de Wit


Conclusie
Kernenergie staat weer ter discussie. De eindigheid van de olie- en gasvoorraden,
de op actie aandringende klimaatverandering en energieconflicten
eisen een andere energiemix. Omdat de energievoorziening veilig moet
blijven en een energietransitie veel tijd kost, is snelle actie geboden. Dat
nationale belang vraagt om een lokale toepassing, waarbij lokaal belang
er wel toe doet maar niet prevaleert boven overtreffende belangen. Zowel
landelijk als Lokaal is veiligheid een zwakte van kernenergie. Vooral de
nucleaire erfenis, het kernafval, kan in de toekomst erg gevaarlijk blijken.
Voor de opslag van kernafval en kernenergie is veel overheidssteun nodig.
Kernenergie is economisch dus niet zo voordelig als vaak Lijkt. Anderzijds
mag een duurzame energiebron best gesubsidieerd worden. Kernenergie
mag dan schoner zijn dan fossiele brandstof, hernieuwbare energie is aanzienlijk
duurzamer.
Echt principiële bezwaren tegen duurzame, hernieuwbare energie zijn er
niet. De vraag is of een energievoorziening met alleen hernieuwbare energie
wel haalbaar is. Op die vraag is geen pasklaar antwoord te geven. Dat
kernenergie 'onvermijdelijk' of 'overbodig' zou zijn is niet hard te maken.
Omdat de energievoorziening desondanks maximaal moet verduurzamen
mag het huidige beleid niet voortgezet worden. Kernenergie is ook te
onduurzaam om als tussenoplossing naar een echt duurzame samenleving
te gebruiken. Het alternatief is een nieuw tweesporenbeleid. Daarin ontwikkelt
en verduurzaamt de overheid de kerntechnologie zodat duurzame
kernenergie altijd paraat blijft. Hernieuwbare energie krijgt echter voorrang
door tijdelijke overheidssteun in de vorm van bijvoorbeeld investeringpremies.
Het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen wordt geremd door
emissies extra te belasten. Door kernenergie van overheidswege beperkt te
houden wordt de ontwikkeling van hernieuwbare energie niet benadeeld.