Publicatie Laka-bibliotheek:
BONK en de anti kernenergie strijd

AuteurBONK
1-01-2-10-12.pdf
Datumseptember 1986
Classificatie 1.01.2.10/12 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

BONK en antikernenergie strijd

Voor Je ligt een extra Nieuwsbrief over de Anti-Kernenergie-Beweging. Waarom deze 'special' over de AKS.'
Op de eerste BONK-aktie-konferentie in januari '8') was duidelijk de wens hoorbaar, dat BONI< zich zou richten op het geheel van kerngeweld: namelijk de kernraketten en kernenergie.
Door de ontwikkelingen rond de plaatsing van de kruisraket ten zijn akties tegen kernenergie op het tweede plan komen te staan. D1t werd door een groot aantal mensen betreurd.
Met name toen, na de ramp in Tjernobyl bleek dat
massaal verzet tegen het gebruik van kernenergie in Nederland achterwege bleef.

Om deze diskussie nieuw leven in te blazen is er een BONK aktiefolder gemaakt over mogelijke akt ies rond toeleverings-bedrijven m.b.t. kernenergie en is deze N1euwsbr1ef geschreven over de geschiedenis en de stand van zaken
b1nnen de AKB.
Een tweede reden voor deze Nieuwsbrief is, dat we ons ter dege moeten voorbereiden, willen we de protesten tegen kernenergie weer massale vormen laten aannemen. Het is in dat verband belangrijk. om te leren van de suksessen en de fouten uit het verleden. 
Bovendien bleek er bij de mensen aktief binnen BONK een dringende behoefte te zijn aan meer informatie over de AKB Ook omdat het. willen we ons krachtig verzetten tegen kernenergie, hoogst noodzakelijK is samen te werken met de basisgroepenbeweging. Een beweging, die vanaf het eind van de 70-er Jaren een belangrijk stempel heeft gedrukt op de Anti-Kernenergie-Beweging.