Publicatie Laka-bibliotheek:
Liever zonneschijn morgen dan radio-actieve zorgen

AuteurWerkgroep Kernenergie Zeeuws Vlaanderen
1-01-2-10-20.pdf
Datum1981
Classificatie 1.01.2.10/20 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

Liever zonneschijn morgen
dan radioactieve zorgen
Werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen

INLEIDING.
De 'WERKGROEP KERNENERGIE ZEEUWS-VLAANDEREN' kwam tot het samenstellen
van deze brochure, teneinde de gevaren van de kerncentrales
te DOEL meer onder de aandacht van de bevolking te brengen.
Zowel in Zeeuws-Vlaanderen, als in de rest van Nederland, is er
een grote onbekendheid ten opzichte van die gevaren.
Zo houdt o.a. "DE VOLKSKRANT" vol, dat de Belgiese kernenergieproduktiemaatschappijen
semi-overheidsbedrijven zijn, terwijl het
in feite privé-maatschappijen zijn.
Dit, en ook andere onderbelichte feiten, over de kerncentrales van
Doel, zullen in deze brochure ter sprake komen.
De informatie m.b.t. Doel, is afkomstig uit kranteknipsels, kontakten
met het "VAKS" ( =verenigde aktiekomitees voor kernstop),
de Belgiese anti-kernenergiebeweging dus, èn uit gesprekken met
Belgiesche kernenergie-deskundigen.
Naast het wijzen op de gevaren van "Doel" wil deze brochure
ook de doelstellingen van de Werkgroep Kernenergie Zeeuws Vlaanderen
bij een breder publiek bekend maken.

Eenieder, die dat wilt, kan lid worden van de werkgroep, zolang hij of zij maar
de doelstellingen onderschrijft. Die zijn dus hierin te vinden.
Tevens geven wij onze ontstaansgeschiedenis en een overzicht van allerlei zaken
"buiten Doel'', waar wij ons mee bezighouden.

Onze werkgroep heeft nu ± 30 aktieve leden, verspreid over geheel Zeeuws-Vlaanderen.
De passieve aanhang is ongetwijfeld veel groter, getuige het bezoek bij gehouden
informatie-avonden, en de aantallen mensen die meegegaan zijn naar allerlei 
antikernenergie- of anti-kernwapendemonstraties.
Langs deze weg willen wij nogmaals zoveel mogelijk ZeeuwsVlamingen
oproepen, zich bij ons aan te sluiten. Alleen,
wanneer een brede basis van de bevolking kernenergie en kernwapens
afwijst, zal de zon kunnen blijven schijnen, niet alleen
voor energie, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.