Publicatie Laka-bibliotheek:
De Antikernenergiebeweging, een beweging tegen Kernenergie?

AuteurT.Spit, D.van Sas
1-01-2-10-24.pdf
Datumjuli 1979
Classificatie 1.01.2.10/24 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

De AntiKernenergiebeweging, een beweging tegen Kernenergie?

Kandidaatscriptie van Tejo Spit en Dick Van Sas
Nijmegen, juli 1979

INOUDSOPGAVE

INLEIDING
HOOFDSTUK 1: ENKELE NOODZAKELIJKE THEORETISCHE BEGRIPPEN
1.1.1 Het begrip revolutie
1.1.2 Soorten revolutie
1.2 Het begrip evolutie
1.3 Het begrip involutie
1.4 Het begrip contrapunt
HOOFDSTUK 2: ONTWIKKELINGEN IN DE WEST-EUROPESE MAATSCHAPPIJ
2.1 De macht van de staat 12
2.2 Economische ontwikkelingen in de geïndustrialiseerde lenden 15
2.3 Een ingewikkelde technologie of energiefascisme 19
HOOFDSTUK 3: ECOLOGIE
3.1 Inleiding 25
3.2 Ecologie en ecologisme 25
3.3 Ecologie en de milieubûwcging 28
3.4 Ecologie en kernenergie 31
HOOFDSTUK 4: DE GESCHIEDENIS VAN DE ANTIKERNENERGIEBEWEGING
4.1 Inleiding 35
4.2 Het verzet tegen kernenergie in Nederland voor 1977 35
4.3 De antikernenergiebeweging in West-Duitsland 40
4.4 De antikernenergiebeweging in Nederland na de Kalkardemonstratie
48
4.5 Een nabeschouwing 53
HOOFDSTUK 5: EEN BEWEGING TEGEN KERNENERGIE ? 54
GERAADPLEEGDE LITERATUUR 62
Opmerking bij de geraadpleegde literatuur 68

Inleiding
Vooral de laatste jaren is de problematiek rond de invoering
van kernenergie steeds meer ter discussie gekomen. Aanvankelijk
is de discussie alleen tussen deekundigen gevoerd. In een later
stadium zien we dat steeds grotere groepen zich bekommeren over
het voor of tegen van kernenergie. Immers, naarmate meer kerncentrales
gebouwd worden, worden de problemen met betrekking tot
veiligheid, volksgezondheid en dergelijke ook steeds groter. We
zien dan ook dat er steeds meer sprake is van een beweging tegen
kernenergie: de antikernenergiebeweging (AKB). De beweging nu is,
evenals de maatschappij waaruit zij voortkomt, complex van aard.
We willen haar dan ook beschouwen tegen de maatschappelijke achtergronden
van de samenleving, die naast kernenergie, ook de beweging
daartegen voortbrengt. Om zicht te krijgèn op deze beweging hebben
we geprobeerd een aantal theoretische begrippen toe te l