Publicatie Laka-bibliotheek:
1977-1986 Tien jaar verzet tegen kernenergie

AuteurLandelijk Kernenergie Archief, Laka
1-01-2-12-06.pdf
Datummaart 1987
Classificatie 1.01.2.12/06 (LAKA (VML.KERNENERGIEARCHIEF))
Opmerking doublure cat.nr. 1.01.2.49/01
Voorkant

Uit de publicatie:

1977-1986
TIEN JAAR VERZET TEGEN KERNENERGIE
Landelijk Kernenergie Archief
april 1987

INLEIDING
Tien jaar verzet tegen kernenergie; ruim 140 akties uit de periode
1977 - 1986. Volledigheidshalve: ook vóór 1977 waren er mensen tegen
kernenergie, was er verzet, denk maar aan de massale weigering
van de 3% Kalkar-heffing en een grote demonstratie in Kalkar ('74),
waar voornamelijk mensen uit Nederland aan meededen, een aantal demonstraties
in Borssele, etc., maar in 1977 vond, zover we konden
achterhalen de eerste directe aktie tegen kernenergie plaats. Het
was de eerste keer dat tegen een objekt dat met kernenergie te maken
had, direkte aktie werd ondernomen. Die keer bleef het niet bij
demonstreren, maar werd er bezet, werd het werken een tijd lang
onmogelijk gemaakt. Dit betekende een geheel nieuwe dimensie in de
strijd tegen kernenergie. Een strijd waarin de direkte akties nog
steeds een gezichts-bepalende plaats innemen. Daarom ook dat we met
dit overzicht in '77 beginnen.