Publicatie Laka-bibliotheek:
Van afval naar berging, tijd voor verantwoordelijkheid

AuteurAdviesgroep OPERA
1-01-4-30-74.pdf
Datumjanuari 2018
Classificatie 1.01.4.30/74 (AFVAL - EINDBERGING: ZOUTKOEPELS & KLEI)
Opmerking Available at https://archief06.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20180129190610/https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/29/adviesgroep-opera-notitie
Voorkant

Uit de publicatie:

VAN AFVAL NAAR BERGING,
TIJD VOOR VERANTWOORDELIJKHEID
EINDBERGING VAN RADIOACTIEF AFVAL IN NEDERLAND:
UITDAGINGEN EN PERSPECTIEVEN

NOTITIE VAN DE ADVIESGROEP OPERA

Achtergrond
De adviesgroep OPERA
                                        
1. Radioactief afval in Nederland en OPERA

Radioactiviteit en straling werden aan het eind van de negentiende eeuw    
ontdekt. Nu, zo’n vier generaties verder, zijn er veel toepassingen die niet
meer weg te denken zijn in de huidige maatschappij. Maar al die toe-
passingen leiden ook tot het ontstaan van radioactief afval.

In Nederland ontstaat radioactief afval in de kerncentrales (Borssele     
en Dodewaard), de onderzoeksreactor van de TU Delft, de isotopen-
productie- en onderzoeksreactor in Petten en bij het gebruik van radio-
actieve stoffen in industrie, de onderzoekswereld en de gezondheidszorg.
De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA N.V.) heeft als
taak dit afval te verzamelen, te verwerken en op te slaan1. Een deel van
het radioactief afval (hoogradioactief/langlevend afval) blijft een paar
honderdduizenden jaren radioactief. Voor dat deel van het afval is ook
zo lang afscherming van de mens nodig. Naar de huidige stand van de
wetenschap en techniek wordt eindberging in stabiele geologische aard-
lagen wetenschappelijk gezien als de beste oplossing om te waarborgen
dat het afval ook na vele duizenden jaren buiten de levensruimte
(bio-sfeer) van de mens blijft.