Publicatie Laka-bibliotheek:
De Dumping (Den Helder augustus 1982)

AuteurHelderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis
1-01-4-99-04.pdf
Datumaugustus 2012
Classificatie 1.01.4.99/04 (AFVAL - ACTIES)
Opmerking 4 afleveringen uit het tijdschrift De Morgen
Voorkant

Uit de publicatie:

De Morgen
Tijdschrift 
HELDERSE VERENIGING VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS

DE DUMPING
Afgelopen zomer – om precies te zijn 20 augustus j.l. – was het dertig jaar geleden, 
dat er in Den Helder ‘massaal slag geleverd werd’ door antikernenergie activisten en 
eenheden van de marechaussee en mobiele eenheid met als doel de dumping van 
atoomafval in zee te voorkomen (c.q. door te laten gaan). Hierbij opereerden de 
activisten vanaf een geïmproviseerd ‘commandocentrum’ bij een varkensboer op 
Kooypunt en gebruikte de overheid een ‘krijgslist’ om de tegenstander te misleiden. 
Tijdens het verloop van de acties, waarbij omstreden middelen als ‘wurgstokjes’ 
werden ingezet, kwamen de klappen met de lange lat steeds harder aan bij het tot 
duizenden aangegroeide leger activisten en liepen de emoties steeds meer op. De slag 
werd uiteindelijk gewonnen door de overheid: het atoomafval werd in zee gedumpt. 
Maar het was een pyrrusoverwinning, want het maatschappelijk draagvlak voor 
kernenergie en het daarbij behorende afval was verschrompeld: Den Helder bleek de 
laatste haven op Nederlandse bodem van waaruit dumping in zee van kernafval plaats 
heeft gevonden. In Den Helder werd aldus geschiedenis geschreven en het is dan ook 
alleszins terecht om in De Morgen uitgebreid aandacht te schenken aan dit stukje 
nog jonge historie.