Publicatie Laka-bibliotheek:
Afronding vervreemding aandelen Essent: minnelijke schikking EPZ: notitie ten behoeve van: Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

AuteurProvincie N-Brabant, A.Brul
1-01-8-20-55.pdf
Datumjuni 2011
Classificatie 1.01.8.20/55 (BORSSELE - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Griffie


Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Datum commissievergadering     : -

Document nummer          :  2765009
Behandelend ambtenaar       :  Lia Nelis
Directie/bureau          :  Economie & Mobiliteit/Sociaal Economisch Beleid
Nummer commissiestuk        :  EZB-0013
Datum               :  28 juni 2011
Bijlagen              :  -


Onderwerp:
Afronding vervreemding aandelen Essent: minnelijke schikking EPZ

Voorstel van GS aan PS:

X   Ter kennisneming               X uitvoerende rol


Europa paragraaf
Nee
_____________________________________________________________________________________
Opmerkingen van het Presidium/Griffie:Griffier van Provinciale Staten,
namens deze,A.J. Brul


Bijlage:
-
Notitie ten behoeve van: Commissie voor Economische Zaken en Bestuur
1.   Samenvatting
De afronding van de vervreemding van de aandelen Essent aan RWE AG is dichterbij gekomen met
de minnelijke schikking die bereikt is tussen de betrokken partijen over het geschil rond NV
Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), exploitant van de kerncentrale in
Borssele. De aandeelhouders van Delta NV en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) zijn
initiatiefnemers van de schikking. Verder zijn de bedrijven Delta NV, Essent/RWE AG, PBE en
Verkoop Vennootschap (behartiger van de belangen van de v/h aandeelhouders Essent) intensief bij
de schikking betrokken. De transactiedocumenten worden op 1 juli 2011 ondertekend. Er gelden nog
enkele opschortende voorwaarden, waaronder de instemming van de Raad van Commissarissen van
RWE (Aufsichtsrat) en een nader due diligence onderzoek door Essent/RWE, alvorens definitieve
levering (closing) mogelijk is. Deze is voorzien in het najaar van 2011.

2.   Inleiding
Op 17 mei 2011 hebben wij de leden van Provinciale Staten naar aanleiding van berichtgeving in de
pers geïnformeerd over de stappen die de aandeelh