Publicatie Laka-bibliotheek:
Het medisch gebruik van radioisotopen tot 2025: Een toekomstverkenning

AuteurTechnopolis group
1-01-8-55-04.pdf
Datumdecember 2008
Classificatie 1.01.8.55/04 (PALLAS PETTEN - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

19 december 2008


Het medisch gebruik van
radioisotopen tot 2025
Een toekomstverkenning
           SPECT nuclear imaging of the heart, Patrick J. Lynch,
www.technopolis-group.com
Inhoudsopgave
1. Inleiding                                   1

 1.1 Opdracht van VROM                              1
 1.2 Achtergrond HFR                               1
 1.3 Vraagstelling                                2
 1.4 Afbakening                                 3
 1.5 Leeswijzer                                 3
2. Aanpak                                     4

 2.1 Toekomstverkenningen                            4
 2.2 Expert Commissie                              4
 2.3 Verkennende interviews                           4
 2.4 Enquête onder een brede groep high-level experts              5
3. Huidige systeem                                7

 3.1 Uiteenzetting technologieën                         7
 3.2 Productie van radiofarmaca                         11
 3.3 Gebruik van radiofarmaca door de respondenten               13
4. Toekomstverkenning van het gebruik van radiofarmaca in de medische praktijk  22

 4.1 Modaliteiten                                22
 4.2 Toekomstig Technetium gebruik                       29
 4.3 Therapie                                  34
5. Conclusie                                   35

Appendix A                                    37

 A.1. Expertcommissi