Publicatie Laka-bibliotheek:
Axiehandboek terreinbezetting 5/7-10 Moerdijk

AuteurBasisgroepen, Afval
1-01-8-99-01.pdf
Datumseptember 1985
Classificatie 1.01.8.99/01 (MOERDIJK - ACTIES)
Opmerking Tijdschrift Afval nummer 30
Voorkant

Uit de publicatie:

Axiehandboek terreinbezetting Moerdijk 
5,6,7 oktober

REDAXIONEEL
Eindelijk weer een Afval in beweging. Maar als altijd balanceert de
inhoud tussen het tijdelijke en het eeuwige. Het is niet alleen een
axie-handboek geworden, dat je na afloop weggooit, kwijt bent of als
kostbaar souvenir opbergt. Ook de gebruikelijke hoofdbrekende stukjes,
maar nu geheel op het tema ingespeeld.
Er zijn mensen die zeggen dat je de oude kerncentrales niet moet weggooien
als er nog geen nieuwe zijn. Dat is waar. We hebben dit keer
misschien een beetje tegen dit gebod gezondigd. We beloven volgende
keer gewoon op de oude voet verder te gaan.
Er valt veel kritiek te leveren op de komende Moerdijk-axie: geen
aansprekende axie-objekten, te vroege?) enz. Laten we hopen dat deze
axie de lijn van de PKB-inspraakavonden voortzet: er is toch meer
verzet dan de regering gedacht had en we moeten alles doen om de
axie-druk erop te houden.
Voorlopig komt er een einde aan deze woorden, we spreken immers niet
alleen van verzet••..

PROlOOG
Het hele prille begin van deze axie
ligt eigenlijk al bij het "werkweekend"
op S'gravendeel -me.t pi nksteren,
georganiseerd door. het
Landelijk Platform Tegen Kernenergie.
Op het weekend waren verschillende
onderwerpen en ideen voor axies om
over te praten.
Een daarvan was om de aandacht te
gaan richten op de (toen nog 12)
áfvaHocaties en de locaties voor
kerncentrales.
De groepjes die daar over aan het
praten waren kwamen al gauw de tot
het voor de hand 1i.ggende i dee om te
gaan werken aan een terreinbezetting.
Met het idee in ons achterhoofd dat
er zoveel mogelijk moet gebeuren om
de kerncentrales tegen te houden en
om aan te tonen dat het de regering.
nooit zal lukken' om daadwerkelijk
te.gaan bouwen is dit vast een·
soort "schot voor de boeg".
In de groepjes die toen met dit
idee; kwamen zaten vrnl mensen
uit basisgroepen. Oat is eigenlijk
tot op heden zo gebleven.
Door toch wel een aantal verschillende
ideeen over de te voer axies
strategie zo je wilt, t