Publicatie Laka-bibliotheek:
COVRA Jaarrapport 2017

AuteurCOVRA
1-01-9-10-49.pdf
Datummei 2018
Classificatie 1.01.9.10/49 (COVRA - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

JAARRAPPORT
2017
www.covra.nl

Voorwoord

Voor u ligt het COVRA N.V. jaarrapport over 2017. Het afgelopen jaar kan met recht een
boeiend en succesvol jaar genoemd worden. Wij zijn binnen COVRA verder gegaan met de
professionalisering en versterking van de veiligheidscultuur naar de meest moderne inzichten.
Er is een aantal mijlpalen gerealiseerd zoals de feestelijke opening van het opslaggebouw voor
verarmd uranium, het VOG-2, door Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix en de afronding
van een uniek meerjarig Onderzoek Programma Eindberging Radioactief Afval (OPERA).

Onze dienstverlening aan onze klanten is uitgebreid met nieuwe grotere verpakkingsconcepten
en analysetechnieken. Verder is veel aandacht besteed aan onze IT-infrastructuur en cyber-
security. Wij hebben 2017 kunnen afsluiten met een positief bedrijfsresultaat en er hebben
zich geen milieu of nucleaire incidenten voorgedaan.

Daarnaast is 2017 een jaar geweest waarin de nucleaire sector in haar geheel geëvalueerd is
door een hoogambtelijke werkgroep waarover het kabinet heeft gerapporteerd aan de Tweede
Kamer met het oog op onder andere toekomstige ontwikkelingen rond de productie van
medische isotopen en de historisch afvalproblematiek bij NRG. COVRA is zeer intensief
betrokken geweest bij de discussie rondom het historisch afval in Petten en heeft aangegeven
een actieve rol te willen spelen in de oplossing hiervan.