Publicatie Laka-bibliotheek:
COVRA Jaarrapport 2021

AuteurCOVRA
1-01-9-10-58.pdf
Datummei 2022
Classificatie 1.01.9.10/58 (COVRA - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Voorwoord

  2021 was een jaar van tegenstellingen. Een jaar van hoop en vrees en van tegenslag en succes.
  Ons Jaarrapport over 2021 geeft dat ook zeker weer. Het was het jaar waarin de COVID-19-
  pandemie tegen de zomer eindelijk onder controle leek te zijn, maar tegen het eind van het jaar
  weer in alle hevigheid om zich heen greep, met alle gevolgen van dien. Binnen COVRA hebben
  we, gelukkig beperkt, te maken gehad met ziekte en verzuim. Veiligheid is en blijft het uitgangs-
  punt voor al onze activiteiten. Door de breed gedragen aandacht voor de veiligheidscultuur
  binnen de organisatie samen met gedetailleerde en diepgaande periodieke veiligheidsevaluaties
  (10EVA) hebben we ook in deze tijd van sterke emoties en coronabeperkingen geen nucleaire
  veiligheidsincidenten gehad.

  Bedrijfsmatig was het een succesvol jaar waarin rustig en zorgvuldig doorgewerkt werd aan
  onze dienstverlening aan onze klanten en de lopende projecten voor de toekomst. De operatio-
  nele financiële resultaten zijn dan ook in lijn met de verwachting uitgekomen en ook de waarde
  van ons beleggingsportfolio heeft zich positief ontwikkeld. Hierdoor konden we 2021 met een
  positief resultaat in de volle breedte afsluiten.

  COVRA beschikt over een breed assortiment aan geavanceerde verwerkingstechnieken voor
  radioactief afval. Dit vergt voortdurende aandacht voor onderhoud en het zoeken naar verdere
  verbeteringen. Een centrale activiteit in het verwerken van radioactief afval is het onder zeer
  hoge druk verkleinen van het volume. De hogedrukpers die hiervoor wordt gebruikt is zeer
  robuust en betrouwbaar maar na twintig jaar dienst zijn reserveonderdelen schaars en is de
  aansluiting op moderne besturingssystemen problematisch. Het groot onderhoud in 2021
  heeft dan ook meer tijd en geld gekost dan gepland. Het hoogradioactief afval behandelings- en
  opslaggebouw (HABOG) is de afgelopen jaren uitgebreid. De foto's in dit jarrrapport geven een
  goed beeld van het bouwproces. Het is in 2021 weer in gebruik genomen en staat er in een
  nieuwe kleur weer stralend bij. Het uitgebreide HABOG zal in 2022 feestelijk geopend worden.
  Het ontwerp van mogelijke plasmatechniek voor de conditionering van radioactief afval is in
  2021 gestart. De ontwikkeling van deze moderne techniek past in COVRA’s streven te blijven
  innoveren op het gebied van radioactief afvalbeheer. Het definitieve investeringsbesluit
  hierover verwachten we in de loop van 2022 te kunnen nemen.

  Er zijn in 2021 bijna honderd wegtransporten gereden om radioactief afval uit heel Nederland
  op te halen en naar COVRA te brengen. U kunt ons dus wekelijks zijn tegengekomen op de
  Nederlandse snelwegen. Omdat onze buren, de kerncentrale, zelf geen spooraansluiting heeft,