Publicatie Laka-bibliotheek:
De ATHENE-reactor voor de Technische Hogeschool Eindhoven

AuteurM.Bogaardt, A.Brouwers, G.van Hulst
1-01-9-20-01.pdf
Datumjuli 1967
Classificatie 1.01.9.20/01 (ATHENE REACTOR EINDHOVEN)
Opmerking Overdruk uit Atoomenergie en haar toepassingen, juni 1967
Voorkant

Uit de publicatie:

De ATHENE-reactor voor de
Technische Hogeschool Eindhoven
door Prof. Dr. M. Bogaardt,
A. Brouwers en Ir. G. van Hulst
(uit: Atoomenergie en haar toepassingen, juli 1967)

Inleiding
Het basisconcept voor het ontwerp van de ATHENE-reactor werd al in 1958 
ontwikkeld bij de Afdeling Beoordeling en Ontwerp van het Reactor Centrum 
Nederland te 's-Gravenhage, vrijwel gelijktijdig met dat van de University Test 
Reactor in de Verenigde Staten. De concepten, die geheel onafhankelijk van 
elkaar tot stand kwamen, vertonen een zeer grote overeenkomst.
Voor een beschrijving van de reactor wordt naar de hierna volgende paragrafen 
verwezen. Het voorstel tot het bouwen van de ATHENE reactor werd bij de 
Technische Hogeschool Eindhoven (THE) reeds in 1958 binnenskamers aanhangig 
gemaakt en na uitvoerige deliberaties, ook met vele instanties buiten de THE, 
werd in mei 1960 bij het Reactor Centrum Nederland de opdracht geplaatst het 
ontwerp van de reactor op te stellen. In deze fase is tevens de naam van de 
reactor ontstaan, te weten A TH E NE, hetgeen is afgeleid van Atoomkernreactor 
Technische Hogeschool Eindhoven Nederland.