Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergie? Da's geen werk! Manifest Demo 14-5 Antwerpen

AuteurEnergiekomite Zuid-Nederland
-
Datummei 1983
Classificatie 2.03.0.00/02 (BELGIË - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Kernenergie? Da's geen werk!

waarom dit manifest

Dit manifest is geschreven ter ondersteuning
van de anti-kernenergiedemonstratie
die op 14 mei 1983 in Antwerpen gehouden
wordt.
We hebben het de titel "Kernenergie, da's
geen werk" gegeven, om duidelijk te maken
dat ook de werkgelegenheid niet gediend is
met de toepassing van kernenergie.
Aanleiding voor de demonstratie .is de aankondiging
nat Frankrijk en België gaan samenwerken
in de bouw van zes nieuwe kerncentrales.
vier in het Franse Chooz en twee
in Doel bij Antwerpen. In België is er een
breed samenwerkingsverband tot stand gekomen
om deze plannen tegen te gaan. De aktie
wordt daar gevoerd onder de leus "Nog meer
kerncentrales, da's geen werk". Om de basis
voor de aktie niet te versmallen, wordt alle
aandacht gericht op deze bijkomende
kerncentrales en wordt afgezien van het
kernenergiebeleid dat België tot nu toe gevoerd
heeft.
Wij hebben echter gemeend dat Nederlandse
deelname aan de aktie alleen zin heeft. als
wij ook aandacht best.eden aan de al bestaande
kerncentrales en andere nukleaire
instellingen. We hebben daarvoor verschillende
redenen. Het is niet de eerste keer
dat Nederlanders massaal deelnemen aan
anti-kernenergiemanifestaties in België. In
1979 was er de demonstratie in Doel en in
1980 die in Mol. De demonstratie in Mol was
vooral gericht op de dreigende heropening
van de opwerkingsfabriek Eurochemie en de
plannen om hoogradioaktief afval op te
slaan in de Kempische kleilagen. Nu, twee
en een half jaar later, is de situatie er
niet beter op geworden. De heropening van
Eurochemie is praktisch een feit en in de
kleilagen is al een ondergronds laboratorium
ingericht om de eigenschappen van de
klei te testen. Er is dus alle aanleiding
om hierop terug te komen.
Daar komt nog bij dat ook Nederland betrokken
is bij de bouw van de kerncentrales in
Doel. In Nederland bestaan al lang plannen
om elektriciteit uit België in te voeren.
in ruil voor Nederlands aardgas. In België
zijn de grootverbruikerstarieven namelijk
lager dan in Nederland (uiteraard kan dit
alleen maar doordat de kleinverbruikerstarieven
er v~el hoger zijn). Oe ruil zou
daarom zowel voor de Nederlandse grootverbruikers
als voor d~ Belgische elektriciteitsproducenten
zeer voordelig zijn; ook
het Nederlandse ministerie van Economische
Zaken heeft al laten weten hier positief
tegenover te staan. wae het m$nder leuk
zullen vinden zijn de Belgische kleinverbruikers;
zij zullen immers de rekening
moeten betalen.
En zo wordt er een wel erg vreemde wending
gegeven aan de Brede Maatschappelijke Diskussie.
Wij worden geacht hi~r te praten
over wel of geen kerncentrales in Nederland
en ondertussen gaat de bouw van kerncentrales
langs de grens maar door en vindt Economische
Zaken het wel een goed idee om nukleaire
elektriciteit uit Belgiä in te voeren.
Vandaar dat wij dit Nederlandse manifest
hebben samengesteld. Niet om de Belgische
beweging voor de voeten te lopen, maar om
duidelijk te maken dat het ook voor Nederlanders
zin heeft om aan de demonstratie op
14 mei deel te nemen

Deze publicatie is digitaal beschikbaar in de Laka-biblitoheek maar de pdf staat niet online.
Mail ons (info@laka.org) als u de pdf toegestuurd wilt krijgen (met onderwerp, volgnummer en titel). U kunt natuurlijk ook langskomen.