Publicatie Laka-bibliotheek:
Rapport van de Commissie voor de Productiemiddelen van Elektriciteit en de Reoriëntatie van de Energievectoren (AMPERE)

AuteurCommissie AMPERE
-
Datumoktober 2000
Classificatie 2.03.0.00/25 (BELGIË - ALGEMEEN)

Uit de publicatie:

Synopsis
Het eerste deel van dit document omvat de besluiten en aanbevelingen van de Commissie
AMPERE.
Het eerste hoofdstuk geeft de globale context van de werkzaamheden van de Commissie
AMPERE. Het tweede hoofdstuk handelt over de sociale kost van elektriciteit. Het derde
hoofdstuk is gewijd aan elektriciteitsproductie en de klimatologische effecten van CO2. Het
vierde hoofdstuk vermeldt de risico’s verbonden met de elektriciteitsproductie. Het vijfde
hoofdstuk tenslotte groepeert de aanbevelingen van de Commissie omtrent:
- de elektriciteitsproductie tot in 2020;
- de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie;
- de elektriciteitsproductie uit kernenergie en de uitstap uit de kernenergie;
- de primaire energiebevoorrading in het kader van de optimale productiemiddelen
van elektriciteit;
- de toekomstige vraag naar elektriciteit, de elektriciteitsintensiteit en het beheersen
van de elektriciteitsvraag;
- wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de elektriciteitsproductie.
Het tweede deel van dit document is gewijd aan een executive summary van het verslag van
de Commissie AMPERE.
Het eerste hoofdstuk geeft de globale context van de studie (Groep A). Het tweede
hoofdstuk behandelt uitvoerig de algemene economische context, de tendensen en
ontwikkelingen alsook de kostprijs van primaire energie (Groep B). Het derde hoofdstuk is
gewijd aan de evolutie van de elektriciteitsvraag en het beheersen ervan (Groep C). Het
vierde hoofdstuk geeft een overzicht van de zogenaamde ‘’klassieke” technologieën voor
elektriciteitsproductie: gastechnologieën, gas-stoomtechnologieën, steenkooltechnologieën
en warmtekrachtkoppeling (Groep D). Het vijfde hoofdstuk behandelt elektriciteit uit
kernenergie (Groep E). Het zesde hoofdstuk geeft een overzicht van de hernieuwbare en
alternatieve energieën die een significant ontwikkelingspotentieel bezitten voor de
elektriciteitsproductie tegen 2020 (Groep F). Het zevende hoofdstuk behandelt de
klimaateffecten van elektriciteitsproductie (Groep G). Het achtste hoofdstuk evalueert de
invloed op het net van gecentraliseerde en gedecentraliseerde elektriciteitsproductie (Groep
H). Het negende hoofdstuk tenslotte raamt de productiekost van elektriciteit voor de
verschillende productiemiddelen in 2010 (Groep I).

Deze publicatie is digitaal beschikbaar in de Laka-biblitoheek maar de pdf staat niet online.
Mail ons (info@laka.org) als u de pdf toegestuurd wilt krijgen (met onderwerp, volgnummer en titel). U kunt natuurlijk ook langskomen.