Publicatie Laka-bibliotheek:
Fukushima: van ‘renaissance’ naar ‘meltdown’? - Framing van kernenergie in de Vlaamse pers (2002-2011)

AuteurD.Geenen
2-03-0-00-40.pdf
Datumaugustus 2011
Classificatie 2.03.0.00/40 (BELGIË - ALGEMEEN)
Opmerking See also Media reporting and changes in public opinion after Fukushima nuclear accident: Belgium as case study
Voorkant

Uit de publicatie:

Deze thesis handelt om de mediaberichtgeving over kernenergie in de Vlaamse kwaliteitspers
en tracht een beeld te schetsen van ontwikkelingen en verschuivingen in de manier waarop
kernenergie in het laatste decennium gekaderd werd in de media. De kernramp in Fukushima
heeft mogelijk een heuse ommekeer teweeggebracht in de berichtgeving omtrent kernenergie
die de laatste jaren volgens velen gekenmerkt werd door een „nucleaire renaissance‟. Via de
„visual source impact‟-methode werden 407 artikels uit de drie kwaliteitskranten in het
Vlaamse medialandschap, nl. De Morgen, De Standaard en De Tijd, geanalyseerd op een
kwantitatieve wijze en verder kwalitatief geïnterpreteerd op basis van de theorie. Er is
uitgegaan van een redelijk algemene interesse naar de manier waarop in de Vlaamse pers
werd en wordt gesproken over het issue van kernenergie binnen onze unieke en complexe
Belgische context. De aandacht gaat uit naar de verschillende interpretatieve frames die al dan
niet gebruikt worden, inhoudelijke verschuivingen binnen de klassieke frames, de opkomst
van nieuwe frames, de normatieve waardering ten aanzien van kernenergie binnen de
berichtgeving en de actoren die als zogenaamde „framesponsors‟ trachten een invloed uit te
oefenen. De verscheidene interessante bevindingen worden op een descriptieve wijze
uiteengezet in deze thesis.