Publicatie Laka-bibliotheek:
Stralend water - effecten van kernenergie op de drinkwatervoorziening

AuteurJ.Bakker, N.Harle, H.Heijkers
6-01-4-30-24.pdf
Datumapril 1987
Classificatie 6.01.4.30/24 (STRALING - NORMEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

      STRALEND WATER
effecten van kernenergie op de drinkwatervoorziening


Colofon

uitgave: Uitgeverij Milieudefensie
Tekst: Johan Bakker, Nigel Harle, Henk Heijkers
eindredactie: Sible Schöne
Typewerk: Angela Koopmans
druk: copyrette

Amsterdam, april 1987

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES

- de stralingsschade van Tritium wordt sterk onderschat.
 Vereniging Milieudefensie onderbouwt dat met vijf argumenten
 in Hoofdstuk 1.

- de continulozing aan Tritium van kerncentrales ligt gemiddeld
 een factor 1,3 tot 3 keer zo hoog als tot nu toe wordt aangenomen.
 1000 Megawatt aan electriciteit levert over de hele splijtstof-
 gang een 20 maal zo grote Tritiumlozing.

- de omvang van een ernstig ongeluk is groter dan waar de regering
 van uit gaat. De omvang van een ongeluk als in Tsjernobyl noemt
 de regering aanvaardbaar.

- bij een ernstig ongeluk met een kerncentrale in Nederland kan de
 drinkwatervoorziening voor tientallen jaren uitgeschakeld worden.

- het risico van zo'n ongeluk weegt niet op tegen het belang van
 een ongestoorde drinkwatervoorziening.

BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN

- de drinkwaternorm moet met een factor 10 worden verlaagd tot
 19 becquerel per liter.

- de kerncentrale Chooz moet onmiddellijk dicht.

- de bouw van nieuwe kerncentrales moet achterwege blijven.