Publicatie Laka-bibliotheek:
Position Paper Bijdrage Kernenergie aan het halen van de klimaatdoelstellingen

AuteurNucleair Nederland
6-06-1-20-NU06.pdf
Datumapril 2019
Classificatie 6.06.1.20/NU06 (ATOOMLOBBY - NEDERLAND - BEDRIJVEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Nucleair Nederland, 1 april 2019
Position Paper 
Bijdrage Kernenergie aan het halen van de klimaatdoelstellingen

Betrouwbare, betaalbare en beschikbare elektriciteit is van groot belang voor de 
huidige en toekomstige samenleving. Het is de visie van de Vereniging Nucleair 
Nederland dat kernenergie ook in de toekomst een belangrijke rol kan spelen in een 
verantwoorde CO2-vrije energievoorziening. Qua productiekosten is kernenergie een 
economisch aantrekkelijke optie die op het gebied van duurzaamheid past in een 
CO2-vrije energiemix voor Nederland. 

Ons energiesysteem ondergaat de komende decennia een ingrijpende transitie. De 
overgang naar duurzaam opgewekte stroom en de elektrificatie van het 
energieverbruik noodzaken tot het nemen van ingrijpende maatregelen om in de 
toekomstige (groeiende) behoefte aan elektriciteit te voorzien. Naast de mix van 
intermitterende en weersafhankelijke bronnen zoals zon en wind garandeert kernenergie 
een constante en regelbare stroom aan CO2-vrije elektriciteit, 24 uur per dag, zeven 
dagen in de week. Diverse scenariostudies (EC, 2011; WEC, 2013) laten zien dat kernenergie 
op termijn een belangrijke bijdrage kan leveren aan de stabiliteit en leveringszekerheid 
van onze elektriciteitsvoorziening, wanneer de nucleair bijdrage 20 procent is. Hiervoor 
zullen opties overwogen moeten worden als het langer openhouden van de Kerncentrale Borssele 
en het bouwen van nieuwe kerncentrales met een gezamenlijk vermogen van tenminste 3.000 megawatt.