Publicatie Laka-bibliotheek:
Medische isotopen. Belang voor de wereld en kansen voor Nederland

AuteurNucleair Nederland
6-07-4-60-33.pdf
Datumapril 2017
Classificatie 6.07.4.60/33 (ALLERLEI - MEDISCHE ISOTOPEN - NUCLEAIRE GENEESKUNDE )
Voorkant

Uit de publicatie:

Medische isotopen
Belang voor de wereld en
kansen voor Nederland

NucleairNederland
april 2017

Inhoud
1 Inleiding 3
2 Er komt een patiënt bij de nucleair specialist 5
2.1 Wat zijn medische isotopen 6
2.2 Diagnostiek 6
2.3 Therapie 8
3 Trends en ontwikkelingen in de nucleaire geneeskunde 9
3.1 Ontwikkelingen in diagnose 9
3.2 Ontwikkelingen in therapie 11
4 De productieketen van medische isotopen 12
4.1 Reactoren als producent van isotopen 13
4.2 Versnellers als producent van isotopen 15
5 Trends en ontwikkelingen in de productieketen 16
5.1 (Nieuwe) productieroutes voor molybdeen-99 18
6 De Nederlandse situatie 20
6.1 De nucleair medische infrastructuur 21
7 Aanbevelingen 24
A Overzicht van internationale ontwikkelingen in de productieketen 26


Inl1eiding

Elk jaar vinden er wereldwijd ongeveer 48 miljoen onderzoeken en behandelingen 
plaats met medische isotopen. In meer dan 80% van de gevallen – dat zijn 
ongeveer 40 miljoen verrichtingen – wordt de medische isotoop technetium-99m 
gebruikt. Dit is een radioactieve stof die wereldwijd op grote schaal in een
handjevol nucleaire reactoren wordt gemaakt. De overige isotopen zijn grofweg 
te verdelen in twee even grote groepen. Er is fluor-18 dat in kleine 
hoeveelheden in of nabij ziekenhuizen met versnellers wordt gemaakt (4,2 
miljoen verrichtingen) en er is een verzamelgroep waar allerlei overige 
medische isotopen onder vallen (3,8 miljoen verrichtingen). Lange tijd was 
het voor patiënten en nucleair geneeskundigen niet erg relevant om te weten 
waar medische isotopen vandaan kwamen. Ze waren immers altijd beschikbaar. 
Grote verstoringen in de toelevering door onverwachte productiebeperkingen 
in enkele grote reactoren hebben dit beeld tussen 2008-2010 echter volledig 
op zijn kop gezet. In korte tijd werd de markt met al zijn complexe schakels 
onderwerp van discussie.