Publicatie Laka-bibliotheek:
Innovatie in medische isotopenproductie zonder kernreactor

AuteurLaka, H.vd Keur
6-07-4-60-50.pdf
DatumFebruary 2021
Classificatie 6.07.4.60/50 (ALLERLEI - MEDISCHE ISOTOPEN - NUCLEAIRE GENEESKUNDE )
Voorkant

Uit de publicatie:

Innovatie in medische isotopenproductie
zonder kernreactor

Overzicht van versnellerisotopen, nieuwe productiemethoden, en nieuwe
 ontwikkelingen in isotopenproductie met versnellers

Stichting Laka
Henk van der Keur
Februari 2021


    1. Inleiding

In dit rapport wordt een overzicht gepresenteerd van huidige en toekomstige 
toepassingen van medische isotopen, gevolgd door een overzicht van nieuwe 
technologie voor de productie hiervan.

In hoofdstuk 2 wordt beschreven welke medische isotopen via versnellertechnologie 
kunnen worden geproduceerd en voor welke toepassing deze geschikt zijn. Hoofdstuk 
3 geeft weer welke nieuwe technologie hiervoor wordt ingezet en in hoeverre deze 
technologie nu al in staat is om de productie van isotopen te verzorgen. In dit 
gedetailleerde overzicht wordt expliciet duidelijk gemaakt dat voor deze
 productie een kernreactor in de zeer nabije toekomst niet meer noodzakelijk 
zal zijn.

In hoofdstuk 4 tenslotte de constatering dat het gestaag toenemende belang 
van versnellerisotopen in de diagnostiek en radiotherapie door nationale en 
internationale overheidsinstituten als het RIVM en de Nuclear Energy Agency (NEA) 
van de OESO consequent wordt gebagatelliseerd. Het RIVM-rapport 
“Leveringszekerheid voor medische radionucliden – aanvullingen 2020” (december 
2020) mist echter een belangrijk deel van de actualiteit en de conclusies lijken
 het belang van de nieuwe technologie ernstig te onderschatten. Dit rapport is 
basis van besluitvorming voor de toekomstige productie van medische isotopen.