Publicatie Laka-bibliotheek:
177Lu productie met de SHINE technologie

AuteurAntonia Denkova, Robin de Kruijff, B.Wolterbeek
6-07-4-60-54.pdf
Datummaart 2022
Classificatie 6.07.4.60/54 (ALLERLEI - MEDISCHE ISOTOPEN - NUCLEAIRE GENEESKUNDE )
Voorkant

Uit de publicatie:

     Inhoudsopgave

     Pagina   1 - 10 Nederlandstalig
     Page    11 - 19 Engelstalig
177Lutetium productie met de SHINE technologie
De programmadirectie Medische Isotopen van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport bereidt een advies aan het Nederlandse kabinet voor, waarbij
centraal staat dat de meest innovatieve diagnoses en behandelingen betaalbaar en
beschikbaar blijven voor Nederlandse (kanker-)patiënten en dat de excellente
Europese/Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuur behouden blijft.

In dit kader heeft de programmadirectie contact opgenomen met de TU Delft / RID
om op professionele en onafhankelijke wijze de claim van SHINE Medical Technology
te valideren, dat “Op termijn de meest effectieve productiewijze van het nuclide
177Lu op basis van SHINE-technologie zal zijn”, met contract referentie nr 3058-
19602-42002.

Dit rapport bestaat hoofdzakelijk uit twee delen: een eerste deel betreft de vragen
zoals gesteld door het Ministerie van VWS, de contractvoorwaarden, en de
conclusies die zijn getrokken door het TU Delft team, en een tweede deel (de
ANNEX) welke een puntsgewijze onderbouwing van het standpunt van de TU Delft
presenteert.

De tekst in dit rapport (beide onderdelen) reflecteert ook een review van het RIVM:
het TU Delft team bedankt Dr. Lars Roobol en Martijn van der Schaaf MSc van het
RIVM voor hun inzichtelijke suggesties.


TU Delft Reactor Instituut, dd. 15-03-2022
Dr.ir. Antonia Denkova
Dr.ir. Robin de Kruijff
Prof.dr. Bert Wolterbeek