Dodewaard gaat dicht! 40 jaar later


Pinksteren 24/25 mei 1980
Met z'n duizenden praten over acties tegen de kerncentrale Dodewaard: De 'Dodewaard-gaat-dicht!' beweging ontstaat en voegt een nieuwe dimensie toe aan de brede beweging tegen kernenergie: massale en militante directe actie; zoals de Dodewaard-blokkades in 1980 en 1981.

vanaf mei 2020:
anderhalf jaar lang
40 jaar terug in de tijd

volg het op facebook en deel je herinneringen


28 mei 1980: Het weekblad De Nieuwe Linie komt met een achtergrondreportage over het Pinksterkamp met als conclusie: de beweging tegen kernenergie is springlevend maar de parlementaire factie - de in het parlement vertegenwoordigde linkse politieke partijen- verliezen terrein. Veel aandacht voor de evolutie naar directe acties en het ontstaan van BAN: "Voor vele activisten begon na Almelo de ontgoocheling. Men voelde zich door Den Haag verraden". Maar directe acties houden ook gevaren in: "Voor vele burgers die half overgehaald zijn om zich tegen de kernenergie uit te spreken, kunnen ze de balans weer naar de verkeerde kant doen overslaan."

27 mei 1980: Om kwart voor zes blokkeren 200 activisten van BAN (Breek Atoomketen Nederland) de toegangspoort naar de kerncentrale Dodewaard. De werknemers zijn verbaasd: er zou toch pas in het najaar geblokkeerd worden? Het is dan ook meteen duidelijk dat er verschillende stromingen in de antikernenergiebeweging bestaan, ook in het radicalere spectrum, die allemaal hun eigen traditie en rollen hebben. BAN is ontstaan nadat de enorme demonstratie tegen de de verrijkinsgfabriek in maart 1978 geen resultaat opleverde. BAN voert in het geheim voorbereidde directe acties met mensen die principieel geweldloos zijn en daar ook training in hebben gehad en zich georganiseerd hebben in vriendengroepen. De vorige blokkade van BAN, midden maart bij Borssele werd gewelddadig door de ME beëindigd. Deze blokkade eindigt met het wegdragen 's middags van de activisten door ME's in 'vredestenue'.

25 mei 1980: Inmiddels zijn er zondag ongeveer 5000 mensen die over het voorstel praten. Later op de middag is er een plenair overleg waar 41 groepen verslag doen van de discussies en waar een gezamenlijke slotverklaring wordt geformuleerd: een openbaar aangekondigde bezetting van het terrein van de kerncentrale als die eind september nog niet gesloten is. Veel groepen denken dat een bezetting niet haalbaar is zonder confrontatie met de ME en stellen voor dan over te gaan tot een blokkade.
Op 14 juni gaat er verder gepraat worden over het voorstel.

24 mei 1980: Op deze zaterdag voor Pinksteren zetten duizenden mensen hun tentje op bij 'Het Gat van Hagen', een recreatieplas in de buurt van Dodewaard. Dat weekend gaat er gepraat worden over een voorstel dat de afgelopen winter is bediscussieerd en geformuleerd door de gezamenlijke stroomgroepen in Gelderland. Het Nijmeegse antikernenergie-tijdschrift 'Onderstroom' wijdt er een 'spesjaal nummer' aan: Dodewaard gáát dicht! Lees hier de korte versie van het voorstel van de Gelderse Stroomgroepen om tot een bezetting van het Dodewaard-terrein over te gaan, dat aan elke bezoeker/ster (samen met een 'welkomsstencil' en het programma) wordt uitgedeeld. Hier lees je meer over het Pinksterkamp.