Non-antwoorden op vragen ongeluk Urenco Stable Isotopes

Het college van B&W van Almelo heeft de vragen beantwoord van de GroenLinks fractie naar aanleiding van het verhaal van een brandweerman en het ongeluk bij Stable Isotopes, een onderdeel van Urenco. Nou ja, beantwoorden kun je het eigenlijk niet noemen. Op geen enkel moment geven Burgemeester en Wethouders de indruk dat ze serieus ingaan op de vragen uit de gemeenteraad.

In een interview dat de aanleiding van de vragen is, vertelde de brandweerman Laurens Maarsen hoe de brandweer bij aankomst in juni na een melding van een ongeval op het Urenco-terrein te weinig en verkeerde informatie kregen (“alles is stabiel”) en opeens met onbekende chemische stoffen werden geconfronteerd. Vijf brandweermensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook het Almelose college vindt het een ernstig ongeluk. Er is, zeggen ze in de antwoorden op de schriftelijke vragen, ook door brandweer en Urenco uitgebreid nagepraat. En er zijn een aantal maatregelen genomen: zo is er een tweede toegangspoort gemaakt “zodat de hulpdiensten kunnen kiezen via welke weg zij een incidentplek benaderen.” En ”Het hoofd BHV van Urenco communiceert voortaan rechtstreeks met de bevelvoerder van de brandweer.

Kafka
Ronduit Kafkaësk is het antwoord op de vraag (7) “Kunt u aangeven wat de risico’s zijn van waterstof-fluoride (HF) en uranium-hexafluoride ( UF6) voor de volksgezondheid?”
Het antoord van B&W: “Het betreft hier externe veiligheid. Externe Veiligheid (EV) gaat over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de risico’s met betrekking tot Urenco vallen onder externe veiligheid.
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid veroorzaakt de inrichting geen knelpunten of beperkingen voor de omgeving. Een veiligheidscontour die in de wereld van externe veiligheid wordt gebruikt bij risicovolle inrichtingen is de plaatsgebonden risico contour (kans x effect).
Deze contour is bij Urenco echter niet aanwezig, wegens het zeer kleine risico op effecten buiten de inrichting. De kans op een calamiteit met gevaarlijke stoffen die effecten heeft tot buiten (extern) de inrichting is dus bijzonder klein.
Voor het beantwoorden van deze technische vragen zorgen wij ervoor dat de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) hierover contact met uw fractie opneemt.

En dan het antwoord op de vraag (8): “Als er bv. met zuidoosten wind een grote HF of UF6 wolk richting bewoond gebied (Bornsestraat en de Riet) gaat wat zijn dan de scenario’s?
Antwoord: “In het antwoord op vraag 7 hebt u kunnen lezen dat de kans hierop bijzonder klein is. Er zijn echter specifieke scenario's als er giftige wolken of stoffen vrijkomen en hoe er moet worden opgetreden bij de verspreiding hiervan richting woongebieden.

En dan durven ze ook nog te besluiten met “Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.”. GroenLinks denkt nog na over vervolgvragen.