Tag archieven: Voorpagina

Bericht voor op de voorpagina

‘Projectprocedure’ voor nieuwe kerncentrales start

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat weten dat morgen, vrijdag 23 februari, het “voornemen start voor de nieuwbouw van twee kerncentrales en het voorstel voor participatie”. Dit is de eerste stap van de projectprocedure om tot een definitieve locatiekeuze te komen. “Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt geïnteresseerden tussen 23 februari en 4 april uit om mee te denken over het onderzoek voor de bouw van de twee nieuwe kerncentrales.” Onderzoek dus naar mogelijke locaties voor twee nieuwe kerncentrales – in ieder geval de twee waarborglocaties, Borssele en Maasvlakte 1, maar ook andere locaties die ‘potentieel geschikt zijn’. Naar verwachting wordt er in dan 2025 een besluit over de locatie genomen. Lees verder

Ondanks toezeggingen blijft Urenco Almelo Russisch uranium verrijken

English versionGisteren heeft de ANVS vergunning verleend voor de transport van maximaal zes zendingen verrijkt uranium vanuit Rusland naar Urenco in Almelo. Dat is zeer opmerkelijk omdat het uraniumverrijkende staatsbedrijf in Almelo na de Russische inval, haast twee jaar geleden, nog aangaf zich ‘grote zorgen’ te maken over de ontwikkelingen in Oekraïne en daarom "alle contracten" met Rusland te hebben stopgezet.
Tubantia bericht nu dat Urenco het uranium uit Rusland verrijkt voor een "een Franse exploitant van kerncentrales". Het zou, volgens een woordvoerder van Urenco, contractbreuk zijn om dit niet te doen. Lees verder

EZK: Twee nieuwe kerncentrales kosten overheid mogelijk tot €14,5 miljard

Uit de zojuist vrijgegeven stukken (p. 30) van EZK aan Plasterk, de informateur:  Om de benodigde stappen te zetten in voorbereiding Keuzewijzer Klimaat en Energie op de bouw van twee kerncentrales is € 5 miljard gereserveerd. In het formatierapport is in beeld gebracht dat er potentieel een additionele € 3,5 tot € 9,5 miljard benodigd is om de bouw van deze reeds voorgenomen kerncentrales te realiseren. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de uiteindelijke financieringsstructuur, waarbij een technologieleverancier (bouwer) mogelijk bijdraagt In het financieren van het project en het dragen van bepaalde ontwikkel- en bouwrisico's.
Een tweede tegenvaller, van mogelijk ook meer dan 500 miljoen, is weggelakt. Lees verder

Raad van State buigt zich maandag over kernafvaltarieven COVRA

Maandag buigt de Raad van State zich over Laka's handhavingsverzoek bij de ANVS over de tarieven van kernafvalverwerker COVRA. De COVRA neemt onder "finale kwijting" kernafval over van kerncentrale Borssele zonder een risicopremie in rekening te brengen. Terwijl niet bekend is hoeveel eindberging van dit kernafval uiteindelijk gaat kosten.
Dit is, volgens Laka, in strijd met het beginsel 'de vervuiler betaalt'.
De ANVS moet er op toezien dat de tarieven van COVRA "transparant", "niet-discriminerend" en "objectief" zijn. In 2018 kwam de toezichthouder tot de conclusie dat ze dat niet kon vaststellen. Laka heeft de ANVS daarop verzocht te handhaven. De toezichthouder weigerde, omdat ze eerst meer duidelijkheid wil over de begrippen "transparant", "niet-discriminerend" en "objectief". Laka verwacht dat de Raad van State zal vaststellen dat COVRA's finale kwijting hier niet aan voldoet en dat de toezichthouder zal moeten ingrijpen.

Kernafval bleef wetenschapper Peter (1938 – 2023) bezighouden

Peter Löhnberg werd na zijn pensionering actievoerder in Amersfoort. Hij streed tégen kernenergie en vóór het behoud van Bos Bokkeduinen. Het bleef niet bij leuzen; als exacte wetenschapper wist hij het precies waar hij het over had.

Lees het in memoriam verder in het AD, of bekijk Peter's website.

Opnieuw Russisch uranium via Rotterdam naar Duitsland

Enkele dagen geleden vroegen we ons af wat het Russische Schip Baltiyskiy-202, op weg naar Rotterdam, deze keer zou brengen (of halen?). Gistermiddag arriveerde het schip en de vrachtwagens stonden al klaar in de Rotterdamse haven om in Rusland verrijkt uranium naar de splijtstofstavenfabriek ANF in het Duitse Lingen te vervoeren. Gisteravond, 8 februari, kwamen de drie vrachtwagens, met twaalf uraniumcilinders, daar aan. ANF is van het Franse Framatome maar op dit moment lopt er een inspraakprocedure voor een Joint Venture met Rosatom. "Eerst komen de Russische technici naar Lingen, maar in hun kielzog komen de spionnen", aldus de Russische activist Vladimir Slivyak, "Zo gaat het altijd. En de oorlogskas wordt verder gespekt". ANF fabriceert ook de brandstof van kerncentrale Borssele. De internationale milieuorganisatie Bellona bracht in december daarover een rapport uit: 'Rosatom during the war: how militarization of the Russian nuclear giant took place'.

ANVS gelast onderzoek naar verkeerd gesloten Uranium-container

De ANVS gelast een onderzoek naar de niet goed gesloten uraniumcontainer die 21 december van Almelo naar het Franse Romans-sur-Isère is vervoerd. "Deze afwijking mag volgens de regelgeving niet voorkomen. Als er bijvoorbeeld een ongeluk of brand plaatsvindt tijdens het transport, dan werkt de transportverpakking minder goed in het beschermen van de cilinder. Daarmee voldoet het niet aan de hoge veiligheidseisen die gelden voor dit soort transporten."

Nieuwe kerncentrales vertraagd – Dutch edition

Minister Klimaat & Energie, 9 december 2022: "Aan de hand van al deze onderzoeken kan vervolgens begin 2024 het uiteindelijke tenderproces starten om tot een partij te komen die uiteindelijk het project gaat uitvoeren."
Dezelfde minister, 1 februari 2024: "Ik heb ervoor gekozen om meer tijd te nemen voor de marktconsultatie en technische haalbaarheidsstudies (fase 1) omdat ik ervan overtuigd ben dat dit het verdere nieuwbouwproces ten goede komt. Zie voor een toelichting bij deze keuze onderdeel 2.3 van deze brief. Dit leidt ertoe dat de start van de aanbesteding medio 2025 zal plaatsvinden. Dat is later dan de planning op hoofdlijnen zoals gecommuniceerd in mijn brief van december 2022.”
Kortom: 18 maanden vertraging binnen de eerste 14 maanden van het project. Lees verder

Europese Commissie akkoord met €11 miljoen subsidie voor levensduurverlenging kerncentrale Borssele

De Europese Commissie heeft half oktober ingestemd met €11,3 miljoen Nederlandse subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken voor de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele. Twee maanden later heeft Jetten, de minister van EZK de daadwerkelijke subsidie verleend aan EPZ, de uitbater van de kerncentrale. Dat blijkt uit stukken die half januari zijn gepubliceerd. De Europese Commissie stemde in met de steunmaatregel omdat niemand anders, ook de aandeelhouders van EPZ niet, wil investeren in de levensduurverlenging. Als de kerncentrale daadwerkelijk na 2033 openblijft, moet EPZ 40% van de ontvangen subsidie terugbetalen. Lees verder