Urenco 1970-2020: Van Verdrag van Almelo naar Atom Ausstieg

Afgelopen zaterdag, 29 februari, heeft Laka in Almelo ‘Urenco 1970-2020: Van Verdrag van Almelo naar Atom Ausstieg', gepresenteerd. Dit is een nieuwe brochure van Laka over de geschiedenis en toekomst van Urenco. Laka presenteerde de brochure op de goed bezochte en inhoudelijk uitstekende bijeenkomst naar aanleiding van het vijftigjarige ‘jubileum’ van het Verdrag van Almelo; het verdrag dat de oprichting van het Almelose uraniumverrijkingsbedrijf regelde. De veertig bladzijde tellende brochure beschrijft de ontstaansgeschiedenis van ultracentrifugeverrijking, van de samenwerking tussen vml. West-Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland en van het begin van Urenco.

Anno 2020 is Urenco een grote speler op de wereldmarkt voor uranium. Maar de afgelopen vijftig jaar zijn voor Urenco niet bepaald vlekkeloos verlopen. En nog steeds staat het tri-nationale conglomeraat onder druk: de verwachtte groei van kernenergie blijft almaar uit, er is flinke overcapaciteit op de verrijkingsmarkt én de orderportefeuille krimpt. Daarnaast eisen de Duitse Atom Ausstieg en het wegkwijnen van kernenergie in Europa, Urenco’s traditionele thuismarkt, hun tol. De nieuwe brochure beschrijft de ontwikkeling van uraniumverrijking en de troebele geschiedenis van het bedrijf. Verder worden de huidige issues en de onzekere toekomst van Urenco geanalyseerd.

‘Urenco 1970-2020' is te bestellen door (minimaal) 5 euro over te maken op de rekening van Laka, IBAN NL54 TRIO 0390 9021 79, onder vermelding van 'Brochure Urenco 50 jaar'. Zorg er voor dat u een postadres vermeldt, om de publicatie naar u toe te kunnen sturen.