Verbod export kernbrandstof naar Belgische scheurtjesreactoren mogelijk

De Duitse regering mag de levering van brandstofstaven aan de omstreden Belgische kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 verbieden. Dat blijkt uit een juridisch advies dat de artsenorganisatie IPPNW had ingewonnen. Doel 3 en Tihange 2 zijn de kerncentrales waar duizenden haarscheurtjes in de reactorvaten werden vastgesteld. De Duitsers hebben vragen over de veiligheid van deze kerncentrales. In de Duitse kernenergiewet staat duidelijk dat als niet uitgesloten is dat door de levering de veiligheid in gevaar wordt gebracht, die levering verboden kan worden.

In maart werd bekend dat de brandstofstaven fabriek in Lingen ook de brandstof levert aan Tihange 2. Eerder was al duidelijk dat Doel 3 ook tot de klantenkring behoort. Deze twee reactoren staan onder grote druk: veel milieuministers in Duitsland eisen de sluiting omdat er duizenden haarscheurtjes (waterstofvlokken) in de reactorvaten zijn waargenomen.

De Duitse afdeling van de ‘internationale artsen tegen kernwapens’ IPPNW, heeft een juridisch advies gevraagd of de Duitse regering die exportvergunningen voor de levering kan verbieden. Dat is zeker het geval: Volgens het Atomgesetz (kernenergiewet) mag export alleen vergund worden als uitgesloten kan worden dat "die zu exportierenden Kernbrennstoffe" op een manier gebruikt gaan worden dat ze "die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdenden". En dat kan in het geval van Doel 3 en Tihange 2 zeker niet uitgesloten worden.

Op 9 september, twee weken voor de Duitse verkiezingen is er een grote demonstratie in Lingen. Er is grote druk op de Duitse politiek om brandstoffabriek in Lingen en de Urenco verrijkingsfabriek in Gronau te sluiten en zo de ‘Atom Ausstieg' te voltooien.