Warmte en vocht zorgt voor slechter beton kerncentrales Doel 3 en Tihange 3

Tijdens de geplande stillegging van de Belgische kernreactoren Doel 3 en Tihange 3 werd betondegradatie vastgesteld in de bunkergebouwen van beide reactoren. Deze gebouwen huisvesten de reserve noodsystemen. In beide gevallen kan door deze degradatie de weerstand van de gebouwen tegen externe gebeurtenissen, zoals een vliegtuiginslag, in het gedrang komen. De Belgische toezichthouder FANC laat dan ook weten dat beide reactoren pas opnieuw kunnen worden opgestart wanneer uit de analyses blijkt "dat de weerstand tegen externe gebeurtenissen word gewaarborgd".

Tijdens de geplande stop voor het jaarlijkse onderhoud van Doel 3, begin oktober 2017, stelde de exploitant betondegradatie vast in de bunker waar de reservenoodsystemen zijn gehuisvest. De analyses toonden aan dat deze degradatie werd veroorzaakt door een continue blootstelling van het beton aan warme en vochtige omstandigheden. Om de nucleaire veiligheid te kunnen waarborgen, moet de werking van deze noodsystemen steeds gegarandeerd blijven. Om die reden moet het gebouw dan ook tegen alle mogelijke externe gebeurtenissen weerstand kunnen bieden. Met de vastgestelde betondegradatie kan deze weerstand tegen een gebeurtenis, zoals een vliegtuiginslag, in het gedrang komen en bijgevolg kan ook de werking van deze noodsystemen niet gewaarborgd worden. De aangetaste delen van de plafonds moeten dan ook tijdens deze geplande stillegging van de reactor worden hersteld.

Een gelijkaardig probleem werd in april 2018 gedetecteerd tijden de geplande stillegging van de reactor van Tihange 3. De exploitant stelde ook daar een betondegradatie vast aan de plafonds van de lokalen waarin zich de aansluitstukken bevinden van de stoomkleppen. In dit geval hebben de analyses evenwel aangetoond dat het beton reeds verzwakt was door de warmte en de vochtigheid, maar dat deze degradatie verder te wijten was aan de blootstelling van het betonnen plafond aan een krachtige en hete stoomstraal die bij een test van een van de kleppen is vrijgekomen, nadat de reactor reeds was stilgelegd. Ook hier zijn de herstelwerken reeds van start gegaan.

De huidige stilstand van Tihange 3 wordt verlengd met enkele maanden tot september 2018. Bij de analyse van de betonschade op Tihange 3 werden er immers ook afwijkingen vastgesteld in de wapening van het beton.  Met de reeds vastgestelde betondegradatie en deze afwijkingen in de wapeningen kan ook bij Tihange 3 de weerstand tegen een gebeurtenis, zoals een vliegtuiginslag, in het gedrang komen.

FANC meldt dat de andere reactoren waarop dit fenomeen mogelijk betrekking heeft, namelijk Tihange 2 en Doel 4,  zullen zo snel als mogelijk geïnspecteerd worden. De geplande stillegging van Doel 4 wordt om deze reden door de exploitant vervroegd van november 2018 naar augustus 2018. De geplande stillegging van Tihange 2, reeds voorzien vanaf augustus 2018, wordt om deze reden verlengd.

Dit bericht werd geplaatst in België, Kerncentrale Doel, Kerncentrale Tihange en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 21 maart 2022: België: Twee kernreactoren langer open… Of toch niet?

  Het Belgische kabinet heeft vrijdag een akkoord bereikt over de kernuitstap: de twee minst oude kernreactoren zullen 10 jaar langer open blijven. Ook zal er versneld geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie. Tot voor kort leek het er nog op dat alle Belgische kerncentrales eind 2025 zouden sluiten, maar volgens premier De Croo heeft de oorlog […]


 • 2 juli 2021: Electrabel plant begin sloop kerncentrales Doel en Tihange in 2025

  De discussie over het openhouden van de kernreactoren Doel-4 en Tihange-3 is voor exploitant Engie, het voormalige Electrabel, een gepasseerd station. Als het aan de uitbater van de Belgische kerncentrales ligt, worden Doel en Tihange in 2025 gesloten om direct daarna de ontmanteling te beginnen. CEO Thierry Saegeman: ‘Ik moet toegeven dat wij ons de […]


 • 3 september 2018: Belgisch pensioenfonds Star Fund stopt met investeren in kernenergie

  Star Fund voldoet binnenkort als eerste groot Belgisch pensioenspaarfonds voor 100 procent aan de criteria van ethisch beleggen. Beleggingen in wapenproducenten, gokbedrijven, 'adult entertainment' en bont waren al uitgesloten. Aan dat lijstje wordt nu tabak en kernenergie toegevoegd. Een concreet gevolg is dat Star Fund niet meer investeert in aandelen en gewone bedrijfsobligaties van de […]


 • 9 maart 2018: Onduidelijkheid over lekdichtheid reactorgebouwen

  De Belgische beweging tegen kernenergie heeft grote vraagtekens bij het testen van de reactorgebouwen van de kerncentrales. Het reactor gebouw is naast het splijtstofelement en het reactorvat een van de drie ‘hermetische barrières’ die er voor moeten zorgen dat er –in geval van een calamiteit- geen radioactiviteit buiten het gebouw komt. Het reactorgebouw moet daarom […]


 • 22 oktober 2017: Stuur Tihange met pensioen: actietour tegen onveilige Belgische kerncentrales

  De kerncentrales bij Doel en Tihange zijn verouderd en kennen veel gebreken. Deze Belgische kerncentrales draaien onder andere op Nederlands pensioengeld. In totaal investeren Nederlandse pensioenfondsen een kwart miljard in het bedrijf wat deze centrales uitbaat: Engie. De SP organiseert op 30 oktober een protesttocht langs de 3 Nederlandse pensioenfondsen in Heerlen, Zeist en Den […]


 • 6 februari 2017: Burgemeesters willen sluiting Doel; PvdA stelt vragen

  Burgemeesters in West-Brabant sluiten zich, zoals ze dat zelf zeggen, aan bij de suggestie van minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) om de Belgische kerncentrale Doel tijdelijk te sluiten. Ze maken zich zorgen over de veiligheid in de kerncentrale net over de grens bij Antwerpen en willen dat tijdens een sluiting onderzoek kan worden gedaan […]