Categoriearchief: Duitsland

Oorlog in Oekraïne veelvuldig aan de orde bij demonstratie Lingen

150 demonstranten (waaronder ook uit Enschede) trotseerden afgelopen zaterdag, 22 januari, de kou om een gezamenlijk en ook internationaal protest te laten klinken tegen het drie weken geleden geëffectueerde besluit van de Duitse bondsregering om de kerncentrale van Lingen tot medio april a.s. door te laten draaien en daarmee moedwillig de wet te overtreden waarin na de kernramp op 11 maart 2011 bij Fukushima is vastgelegd dat deze centrale als sluitstuk van de Duitse Atomausstieg uiterlijk 31 december jl. zou worden uitgeschakeld. Het omstreden besluit de kerncentrale toch langer open te houden wordt door de regering gemotiveerd met een verwijzing naar de oorlog in Oekraïne en de in reactie daarop nagestreefde stopzetting van de omvangrijke gas- en olie-import uit Rusland. Om het energietekort dat daardoor zou ontstaan op te heffen zou een tijdelijke of permanente opschorting van de Atomausstieg noodzakelijk zijn, hoewel enige wetenschappelijke onderbouwing van deze noodzaak ontbreekt en de pleidooien vooral hun oorsprong vinden bij politici ter (uiterst) rechterzijde en de kernenergiebedrijven. Lees verder bij Enschede voor Vrede).

Zaterdag: Demonstratie Lingen: Atomausstieg sichern!

Morgen, zaterdag 21 januari, is er in het Duitse Lingen een demonstratie voor de Atomausstieg en Energiewende en tegen het 3,5 maand langer in bedrijf houden van de kerncentrale daar. Ook is er natuurlijk aandacht voor de splijtstofelementenfabriek van het Franse Framatome aldaar. De demonstratie begint om 12 uur bij het treinstation. Volgend weekend (28/29 januari) is er een ‘warnblockade’, een waarschuwingsblokkade om de druk op te voeren om de centrale niet nóg langer in bedrijf te houden. Lees verder de oproep van Enschede voor Vrede om mee te gaan naar de demonstratie morgen.

Extra dollars voor de Russische oorlogskas door kernenergie

Terwijl de Russische bezetting van Oekraïne steeds wreder wordt, werkt de nucleaire sector vrolijk verder samen met het Russische staatsbedrijf Rosatom. Sterker, de banden worden nog eens aangetrokken. De import van Russisch uranium in de VS heeft in oktober een nieuw record bereikt; het Franse Framatome wil toch de Joint Venture met Rosatom doorzetten en het Russische schip Mikhail Dudin is weer onderweg met uranium uit Rusland, ditmaal naar Vlissingen. Lees verder

Kerncentrale Borssele en COVRA hadden wel oren naar 1764 vaten Duits(?) kernafval

Medio 2020 heeft de eigenaar van kerncentrale Borssele (EPZ) de Staatssecretaris van IenW toestemming gevraagd om meer containers met kernafval uit Frankrijk terug te mogen nemen, maar met per container een lagere “potentiële stralingsbelasting”. Uit een Wob-verzoek van Laka hierover blijkt dat het hierbij ging om maar liefst 1764 vaten meer radioactief afval. En dat was dus geen kernafval wat vrijkwam bij het opwerken van splijtstof van kerncentrale Borssele. Alleen lieten het Franse Orano en EPZ, de uitbater van Borssele, in het midden waar die 1764 vaten kernafval die in de COVRA zouden moeten worden geborgen, dan wel vandaan komen. Mogelijk uit Duitsland, maar het kernafval kan ook uit een onbekend ander, derde, land komen. Hoe het ook zij, uit vertrouwelijke bron weten we dat de kernafval-uitruil 'CREATES' deze keer niet doorgaat. De Kamer is hier nog niet over geïnformeerd. Lees verder

Mikhail Dudin weer op komst. Rotterdam mogelijke bestemming

De Mikhail Dudin, het Russische schip dat met nucleaire lading heen en weer vaart tussen Rusland en West-Europa, is weer vertrokken uit St. Petersburg. De bestemming is al een aantal keer verandert van Duinkerken naar Rotterdam en andersom. We houden er dus rekening mee dat het schip op donderdag Rotterdam kan aandoen. Wat er aan boord is en of het ook iets komt laden of alleen maar lossen – voor de Franse brandstoffabriek in het Duitse Lingen waarschijnlijk – is onbekend. Eind september, nadat het schip zowel Rotterdam als Duinkerken had aangedaan, arriveerde er in Lingen uranium uit Rusland. Kernenergie (en dus ook uranium) valt niet onder de sancties tegen Rusland, daar is flink voor gelobbied door de kernenergieindustrie, omdat Rusland globaal een belangrijke speler is. Kernenergie zorgt voor heel wat extra dollars in de Russische oorlogskas. Ondertussen is de beantwoording van de vragen van Jasper van Dijk (SP) over import van Russisch uranium uitgesteld. In de beslisnota over uitstel staat dat het gaat om “informatie die niet openbaar gemaakt kan worden” en "het verkrijgen van de informatie en de interdepartementale afstemming vergen meer tijd".

EU: weer geen sancties tegen Russische kernenergie-industrie

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraine, heeft de Europese Unie verschillende sancties opgelegd aan Rusland om het vermogen om de oorlog te financieren te verkleinen. Kernenergie is ook nu weer buiten het laatste (en achtste) sanctiepakket gehouden, ondanks dat een meerderheid in het Europese Parlement daarom gevraagd had. Ondertussen blijft de invloed van Rusland in de Westerse nucleaire sector groot. Zo blijkt de voorzitter van de belangrijkste Duitse kernenergie-lobby organisatie – Verein Kerntechnik Deutschland e.V, KernD – ook de directeur van het kernenergiebedrijf Nukem te zijn. Nukem is 100% dochter van het Russische Staatsbedrijf Rosatom. Onder andere naar aanleiding van verschillende laka-publicaties over Russische betrokkenheid bij de internationale kernenergiesector zijn er door de SP een serie Kamervragen gesteld.

Opnieuw vergunning voor transporten Russisch uranium

Terwijl Putin dreigt met de inzet van kernwapens en een ‘referendum’ organiseert in bezette gebieden, gaat de samenwerking van West-Europa met Rusland op kernenergiegebied op volle toeren door. Rusland blijft een belangrijke partner voor de kernfusiereactor ITER, en op de openingspagina van de website van het internationale Atoombureau IAEA wordt reclame gemaakt voor een conferentie over nucleaire "veiligheid", binnenkort in St Petersburg. De transporten van uranium naar West-Europa gaan ook door, business as usual. De ANVS heeft afgelopen week opnieuw een vergunning afgegeven voor het door Nederland transporteren van Russisch verrijkt uranium voor de brandstofstavenfabriek in Lingen, net over de Duitse grens. Lees verder

Mikhail Dudin vaart Rotterdam voorbij, deze keer

Gisteravond om 21 uur, een uur na de verwachte aankomsttijd in Rotterdam, veranderde de Mikhail Dudin plots van bestemming: niet langer Rotterdam maar Duinkerken in Frankrijk. Het schip lijkt verrijkt uranium te vervoeren bestemd voor de Framatome fabriek ANF in Lingen (Duitsland), waar het verwerkt wordt in brandstofstaven voor kerncentrales. Ook de kerncentrale in Borssele krijgt brandstofstaven uit deze fabriek. Duitse, Russische en Nederlandse milieugroepen roepen op tot het stopzetten van deze transporten en hiermee een einde aan deze aan de Russische oorlogsindustrie. Lees verder

Volgende week: Russisch uranium van Rotterdam naar Duitsland

English versionZondag, 11 september, arriveert er in de Rotterdamse haven een schip met Russisch uranium, daar wordt het overgeladen op vrachtwagens die het vervolgens op maandag dwars door Nederland zullen vervoeren naar het Duitse Lingen. Daar wordt het uranium verwerkt in brandstofstaven. Misschien wel voor kerncentrale Borssele. Dit maakten vanmorgen het Russische Ecodefense, Bündnis AgieL uit Duitsland en Laka bekend in een gezamenlijk persbericht. Enkele weken geleden werd al bekend dat er een transitvergunning was afgegeven door de ANVS voor het transport door Nederland van Russisch uranium. Het zal, zover bekend, het eerste transport worden na de Russische inval in Oekraine van Russisch uranium in Nederland en Duitsland. Lees verder

Duitse Atomausstieg bevestigd – laatste kerncentrales drie maanden stand by

Een paar keer was het groot nieuws: "Duitse kerncentrales gaan toch niet dicht". Een enorme koerswijziging, zou het zijn. De realiteit is anders. Twee van de laatste drie kerncentrales blijven gedurende de wintermaanden, als reservecapaciteit, stand-by. Daarna is het Schluss. In het jaar 2000 werd beslist de laatste kerncentrales in 2023 te sluiten. Merkel – gepromoveerd kernfysicus – morrelde kort aan dat besluit, maar ging na Fukushima in 2011 vol overtuiging voor de Atomausstieg. Dat ‘morrelen’ – en niet de oorspronkelijke afspraak uit 2000 – heeft de Duitse staat overigens veel geld gekost, dat was de reden voor hoge schadevergoedingen aan energiebedrijven. Lees verder