Publication Laka-library:
Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en bij de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2001

AuthorMin. VROM, KFD
1-01-0-03-22.pdf
DateSeptember 2002
Classification 1.01.0.03/22 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

                                           VROM – Inspectie
                                        Kernfysische Dienst (KFD)

                                                Rijnstraat 8
                                              Postbus 16191
                                            2500 BD Den Haag
                                           Interne postcode 560

                                           Telefoon: 339 3888
                                              Fax: 339 1887

                                             www.minvrom.nl



RT notitie    :  RT02-415.256

Aan       :  Belanghebbenden

C.c.       :

Van       :  Ir. M.H. Knaap

Datum      :  20 december 2002

Betreft     :  Gebeurtenissen in de Kernenergiecentrale Borssele en bij de overige Nederlandse
           nucleaire installaties gemeld gedurende 2001

Bijlage(n)    :  --


Inleiding

Over 2001 zijn 9 gebeurtenissen in de Kernenergiecentrale Borssele schriftelijk aan de Kernfysische Dienst gemeld.
Bij de overige nucleaire installaties zijn ook 9 gebeurtenissen gemeld. Daarnaast is de Kernfysische Dienst
geïnformeerd over relevante niet-meldplichtige gebeurtenissen via maandrapportages, jaarverslagen, besprekingen
en tijdens inspecties.
Deze gebeurtenissen zijn gerapporteerd door de vergunninghouders van :
• de Kernenergiecentrale Borssele (KCB) van EPZ te Borsele
• de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) te Borsele
• de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van het IRI te Delft
• de Hoge Flux Reactor (HFR) van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) te
  Petten