Adder

Titel:

Keine Böcke auf die Blöcke - AKWs abschalten

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 februari 1999
Pagina nummer1a-4a
TijdschriftAnti Atom Aktuell, Giessen, Duitsland
Nr98
Aantal pagina's 4
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
CONFERENTIE - incl. workshops
DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland
ENERGIE - Energie - algemeen
ENERGIEBELEID ALGEMEEN -
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
EU / EEG - Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap)
KAART - geografische kaart met locaties en/of routes transporten
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling
TACIS - Technical Assistance to economic reform and recovery in the
VEILIGHEID ALGEMEEN -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »