Adder

Titel:

Japan will mox

Beschrijvingkort nieuws
Datum 1 december 1999
Pagina nummer41
TijdschriftAnti Atom Aktuell, Giessen, Duitsland
Nr107
Aantal pagina's 1
Tags: BRANDSTOF FABRICAGE - Ook leveringen aan centrales
JAPAN - land in Azië
MELOX - MOX opwerkingsfabriek, nabij Marcoule, Frankrijk
MOX - Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium.
TEPCO - Tokyo Electric Power Co. (niet verwarren met Tohoku EPCO)

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »