Adder

Titel:

Gemeinsam gegen das europäische Atommüll-Endlager in Bure

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 juli 2006
Pagina nummer1a-4a
TijdschriftAnti Atom Aktuell, Giessen, Duitsland
Nr172
Aantal pagina's 4
Tags: AKB - Antikernenergie-beweging en milieuorganisaties
ACTIES - Acties m.b.t.kernenergie.
ANDRA - Frankrijk, verantwoordelijk voor opslag radioactief afval
BURE - Locatie (onderzoekslaboratorium) afvalopslag: Frankrijk
EPR - European pressurized water reactor
FRANKRIJK - Frankrijk
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
ONDERZOEK - In de brede zin van het woord
POLITIEK EN BELEID - met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »