Adder

Titel:

Aanvullende nota inzake de kernenergie

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 juli 1960
Pagina nummer119-121
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 2
Nr7
Aantal pagina's 2
Tags: BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
ECN - Energieonderzoek Centrum Nederland (voorheen RCN)
ELEKTRICITEITSPRIJS -
INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN - industriële toepassingen radio-actieve bronnen
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
KOSTEN VERGELIJKING - in geld en/of uit winstoogmerk
NEDERLAND - land in Europa
POLITIEK EN BELEID - met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren
SCHEPEN/ONDERZEEËRS - aangedreven door kernreactoren
TNO - TNO: Toegepast Natuurkundig Onderzoek Nederland, 's-Gravenhage

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »