Adder

Titel:

Mededelingen van het Nederlands Atoomforum. Juridische, economische en verzekeri

AuteurA.H.L.
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 februari 1963
Pagina nummer38-39
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 5
Nr2
Aantal pagina's 2
Tags: AANSPRAKELIJKHEID - Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
CONFERENTIE - incl. workshops
DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland
ELEKTRICITEITSPRIJS -
EURATOM - EU-verdrag incl. alles wat erbij hoort
KOSTEN VERGELIJKING - in geld en/of uit winstoogmerk
NEDERLAND - land in Europa
VEILIGHEID REACTOR -
VERGUNNINGEN -
VERZEKERINGEN -
VS - Verenigde Staten
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.