Adder

Titel:

Berkeley en Bradwell: Bedrijfervaringen gedurende het eerste jaar

AuteurLindhout, A.H.
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 januari 1964
Pagina nummer12-16
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 6
Nr1
Aantal pagina's 5
Tags: BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL)
BERKELEY, GB - Berkeley, GB
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
BRADWELL, GB - Bradwell, GB
CALDER HALL, GB - locatie pu-reactoren bij Windscale
CEGB - G-B: Central Electricity Generating Board
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
KAART - geografische kaart met locaties en/of routes transporten
MAGNOX - type reactor, vooral GB
ONGELUKKEN KERNCENTRALES -
TECHNISCH ALGEMEEN -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »