Adder

Titel:

Belangwekkend rapport van particuliere elektriciteitsmaatschappij

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 juni 1964
Pagina nummer124-126
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 6
Nr6
Aantal pagina's 3
Tags: BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
CEGB - G-B: Central Electricity Generating Board
ELEKTRICITEITSPRIJS -
GE - GENERAL ELECTRIC - General Electric, S Fairfield
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
NINE MILE POINT, USA - Nine Mile Point, New York, USA
OYSTER CREEK, NJ,USA - Oyster Creek, New Jersey, USA
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
VS - Verenigde Staten
WESTINGHOUSE - Westinghouse Electr. Corporation Pittsburgh, Pennsylvania

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »