Adder

Titel:

De Europese fabriek voor de opwerking van bestraalde splijtstof elementen te Mol

AuteurBarendregt, Dr.T.J.
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 augustus 1964
Pagina nummer155-163
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 6
Nr8
Aantal pagina's 9
Tags: BELGIË - land, Hoofdstad Brussel
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
KAART - geografische kaart met locaties en/of routes transporten
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
MOL - België, afvalopslag. Zie EUROCHEMIC voor oude opwerkingsfabriek
OESO - (OECD) Org Economic Co-operation & Developoment
ONDERZOEKSREACTOREN -
OPWERKING -
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling
SCK - BELGIË - Studie Centrum voor Kernenergie
URANIUM ALGEMEEN - technies: isotopen, toxiciteit, etc

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »