Adder

Titel:

Gezondheids en veiligheidsaspecten

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 oktober 1964
Pagina nummer242-246
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 6
Nr10
Aantal pagina's 5
Tags: AEC - US Atomic Energy Commission, voorloper NRC (tot 1975)
AFVAL ALGEMEEN -
AFVAL TRANSPORT -
BESMETTING - Radioactieve besmetting
GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
HARWELL - Onderzoeks centrum, GB
ONGELUKKEN REST - inclusief lekkages (ook kernwapens en onderzeeers enzo)
RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
SCHEPEN/ONDERZEEËRS - aangedreven door kernreactoren
TRANSPORTEN NUCL. ALG. - Nucleaire transporten algemeen
VEILIGHEID ALGEMEEN -
VEILIGHEID REACTOR -
VITRIFICATION -
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »