Adder

Titel:

De Wylfa centrale

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 april 1965
Pagina nummer70-71
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 7
Nr4
Aantal pagina's 2
Tags: BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
CEGB - G-B: Central Electricity Generating Board
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
CONTRACTEN -
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
SIZEWELL, GB - locatie 3 reactoren (2 Magnox & 1 PWR)
TECHNISCH ALGEMEEN -
VEILIGHEID REACTOR -
WYLFA, GB - locatie 2 Magnox reactoren

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »