Adder

Titel:

640 MW kernenergiecentrale bij Milaan

Beschrijvingkort nieuws
Datum 1 september 1966
Pagina nummer205
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 8
Nr9
Aantal pagina's 1
Tags: BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
ENEL - Italië: Ente Nazionale per l'Energia Elettrica
FIAT/ANSALDO - Fiat/Ansaldo, It.
GE - GENERAL ELECTRIC - General Electric, S Fairfield
ITALIË - land in Europa

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel