Adder

Titel:

Het sol-gel proces

AuteurKanij, Ir.J.B.W/ Plas, Drs.Th. van der
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 oktober 1967
Pagina nummer213-224
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 9
Nr9
Aantal pagina's 12
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
BRANDSTOF FABRICAGE - Ook leveringen aan centrales
JULICH - ;locatie, Duitsland
LOZINGEN WATER - radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater
OAK RIDGE, USA - Oak Ridge, USA
ONDERZOEKSREACTOREN -
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
TECHNISCH ALGEMEEN -
THORIUM - thorium
URANIUM ALGEMEEN - technies: isotopen, toxiciteit, etc

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »