Adder

Titel:

Brits ontzoutingsonderzoek

Beschrijvingkort nieuws
Datum 1 februari 1968
Pagina nummer30
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 10
Nr2
Aantal pagina's 1
Tags: GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN - industriële toepassingen radio-actieve bronnen
KOSTEN - ALGEMEEN - kosten energie algemeen
ONTZOUTING (DESALINATION) - centrale voor ontzouten van (zee)water
UKAEA - United Kingdom atomic energy agency

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »