Adder

Titel:

Drie in plaats van (g)één kernenergiecentrale

Beschrijvingkort nieuws
Datum 1 december 1968
Pagina nummer279
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 10
Nr11
Aantal pagina's 1
Tags: ASEA-AB - ASEA-AB, Vasteras
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
FINLAND - Finland
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
POLITIEK - beleid op het gebied van kernenergie
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
UKAEA - United Kingdom atomic energy agency
ZWEDEN - land in Europa

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »