Adder

Titel:

Energiereactoren van 200-450 MW: Eeen symposium te Belfast

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 december 1968
Pagina nummer291-295
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 10
Nr11
Aantal pagina's 5
Tags: AGR - Advanced Gas-cooled Reactor
BERKELEY, GB - Berkeley, GB
BEZNAU, ZWITSERLAND - kerncentrale in Beznau, Zwitserland
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
BRADWELL, GB - Bradwell, GB
CALDER HALL, GB - locatie pu-reactoren bij Windscale
CEGB - G-B: Central Electricity Generating Board
CHAPELCROSS, GB - Chapelcross, GB
CONFERENTIE - incl. workshops
DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland
DUNGENESS - locatie Kent, GB
ELEKTRICITEITSPRIJS -
ENERGIE - Energie - algemeen
GROOT BRITANNIË - Groot Brittannië en Noord Ierland
HINKLEY POINT, GB - locatie Groot-Brittannie
HTR - hoge temperaturen reactoren; waaronder HTGR, THTR
IERLAND - land in Europa
KLEINE REACTOREN - waaronder KLT-40, SMART en kleiner(bv. mobiele reactoren)
MAGNOX - type reactor, vooral GB
PWR - Pressurized water reactor
SIZEWELL, GB - locatie 3 reactoren (2 Magnox & 1 PWR)
STADE, DUITSLAND - locatie 1 PWR reactor
WINFRITH SGHWR, GB - locatie van 2 reactoren (SGHWR & HTGR)
ZWITSERLAND - land in Europa

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel