Adder

Titel:

De rol van de Nederlandse industrie bij de toekomstige reactorbouw

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 juli 1969
Pagina nummer177-184
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 11
Nr7
Aantal pagina's 8
Tags: BORSSELE - locatie van 1 PWR reactor, Nederland
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
COMPRIMO BV - Comprimo b.v., Amsterdam
ECN - Energieonderzoek Centrum Nederland (voorheen RCN)
LOBBY BEDRIJVEN - Algemeen - over meerdere bedrijven
NEDERLAND - land in Europa
NERATOOM BV - Neratoom BV Amsterdam
ONDERZOEKSREACTOREN -
SAMENWERKING - tussen bedrijven, bedr.en overheden of overheden onderling

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »