Adder

Titel:

Industriële aspecten van de splijtstofcyclus

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 december 1970
Pagina nummer329-333
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 12
Nr11
Aantal pagina's 5
Tags: BELANG MONDIAAL - belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land)
BRANDSTOF FABRICAGE - Ook leveringen aan centrales
CONFERENTIE - incl. workshops
FORATOM - Lobby voor de nucleaire industrie in de EU
GASDIFFUSIE - verrijkingsmethode
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
KWEEKREACTOREN - Natrium gekoeld, huidig model
OPWERKING -
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
TRANSPORTEN NUCL. ALG. - Nucleaire transporten algemeen
URANIUM VOORRAAD & PRIJS - ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen
VERRIJKING -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »