Adder

Titel:

Amerikaanse kernenergie-ontwikkelingen in het afgelopen jaar

AuteurDijk, R.E. van
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 juni 1971
Pagina nummer156-158
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 13
Nr6
Aantal pagina's 3
Tags: AEC - US Atomic Energy Commission, voorloper NRC (tot 1975)
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL)
CALIFORNIUM - Californium, alle isotopen
GE - GENERAL ELECTRIC - General Electric, S Fairfield
INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN - industriële toepassingen radio-actieve bronnen
KERNENERGIE EN MILIEU - heel algemeen
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
KWEEKREACTOREN - Natrium gekoeld, huidig model
NUCLEAIRE GENEESKUNDE - Productie en toepassingen medische isotopen; incl. röntgen
ONTWIKKELING KERNENERGIE -
PNE - Peaceful Nuclear Explosions (dus geen 'gewone' kernproeven)
RADIOACTIEF VOEDSEL - Ook radioactief besmette dieren en planten
SAVANNAH RIVER - Savannah River Plant, USA
VERRIJKING -
VS - Verenigde Staten
WESTINGHOUSE - Westinghouse Electr. Corporation Pittsburgh, Pennsylvania

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel