Adder

Titel:

De splijtstofcyclus

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 oktober 1971
Pagina nummer256-263
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 13
Nr9
Aantal pagina's 8
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
CONFERENTIE - incl. workshops
DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland
FRANKRIJK - Frankrijk
GASDIFFUSIE - verrijkingsmethode
KWEEKREACTOREN - Natrium gekoeld, huidig model
NEDERLAND - land in Europa
OESO - (OECD) Org Economic Co-operation & Developoment
OPWERKING -
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
REACTOREN ALGEMEEN -
RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS
TECHNISCH ALGEMEEN -
URANIUM ALGEMEEN - technies: isotopen, toxiciteit, etc
URANIUM VOORRAAD & PRIJS - ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen
VERRIJKING -
VS - Verenigde Staten
ZOUTKOEPELS - opslag afval in / onderzoek naar

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »