Adder

Titel:

Kernenergiecentrale in Joego-Slavië

Beschrijvingkort nieuws
Datum 1 februari 1972
Pagina nummer32
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 14
Nr2
Aantal pagina's 1
Tags: BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
JOEGOSLAVIË - land in Europa (na 1-1-1997 opgesplitst in verschillende landen)
KRSKO - kerncentrale in slowenie (ex-Joegoslavie)

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »