Adder

Titel:

Nota inzake het kernenergiebeleid

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 mei 1972
Pagina nummer113-133
TijdschriftAtoomenergie en haar toepassingen, Petten, Nederland
Jaargang 14
Nr5
Aantal pagina's 10
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL)
BORSSELE - locatie van 1 PWR reactor, Nederland
BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland
DODEWAARD - locatie Nederland
ECN - Energieonderzoek Centrum Nederland (voorheen RCN)
ELECTRICITEIT - rol kernenergie in electriciteit
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
EURATOM - EU-verdrag incl. alles wat erbij hoort
FOM - FOM: stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie Utrecht
HTR - hoge temperaturen reactoren; waaronder HTGR, THTR
INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN - industriële toepassingen radio-actieve bronnen
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
KWEEKREACTOREN - Natrium gekoeld, huidig model
NEDERLAND - land in Europa
STRALING NORMEN -
UCN - Ultra Centrifuge Nederland; NL deel Urenco
VERGUNNINGEN -
WERKGELEGENHEID -
WETGEVING - internationale (of nationale) wetgeving over kernenergie

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »